Liên hệ tư vấn

DANH SÁCH CẤU HÌNH SMARTMOTOR VIETTEL

Định vị xe máy

Danh sách các cú pháp câu lệnh của định vị chống trộm smartmotor của Viettel dùng để cài đặt cấu hình thiết lập các chức năng trên thiết bị của Viettel

Danh sách câu lệnh - tin nhắn cấu hình thiết bị Smart Motor Viettel

Smart Motor Viettel xin gửi tới quý khách hàng Tài liệu kỹ thuật nâng cao các câu lệnh điều khiển cấu hình thiết bị Smart Motor bằng tin nhắn

Quý khách Sử dụng số điện thoại của chủ xe nhắn tin đến số điện thoại của thiết bị với cú pháp như sau:

STT Chức năng Cú pháp nhắn tin cấu hình Cú pháp nhắn tin hỏi cấu hình hiện tại Ghi chú
A Lệnh kích hoạt và cấu hình, tra cứu các thông tin hoạt động của thiết bị  
A.1 Kích hoạt thiết bị START,123456,Mật khẩu mới,Số SIM trên thiết bị 
(số điện thoại thiết bị)
Không có 123456 là Mật khẩu mặc định của thiết bị
A.2 Tra cứu thông tin ID thiết bị   GET,TID Thiết bị trả về thông tin mã ID của thiết bị
A.3 Tra cứu mật khẩu hiện tại của thiết bị   GET,PSW Thiết bị trả về thông tin mật khẩu hiện tại
A.4 Đổi mật khẩu CP,Mật khẩu hiện tại,Mật khẩu mới Không có  
A.5 Đổi số điện thoại điều khiển xe START,Mật khẩu hiện tại,Mật khẩu mới,Số SIM trên thiết bị 
(số điện thoại thiết bị)
Không có  
A.6 Hỏi địa chỉ của thiết bị POS Không có Thiết bị phải được khai báo và đấu nối trên hệ thống Smart moto hệ thống mới trả thông tin vị trí. Lưu ý: Tin nhắn POS sẽ trả về vị trí khi xe đang online có nghĩa là có trạng thái Chạy, Dừng hoặc Đỗ. Nếu xe đang Ngủ đông hoặc mất tín hiệu thì không nhận được tin nhắn.
A.7 Hỏi tọa độ của thiết bị POS2 Không có  
A.8 Bật chế độ bảo vệ LOCK Không có Hoặc gọi điện đến thiết bị, thấy đổ chuông lập tức dập máy.
Có 1 tiếng còi là Bật chế độ bảo vệ
Có 2 tiếng còi là Tắt chế độ bảo vệ
A.9 Tắt chế độ bảo vệ UNLOCK Không có  
A.10 Tìm xe trong bãi Gọi điện đến thiết bị, thấy đổ chuông tiếp tục giữ máy.
Thiết bị sẽ hú còi liên tục để báo hiệu.
Dập máy để tắt chuông
   
A.11 Kiểm tra trạng thái GPRS của thiết bị Không có GET,PDPSTATE Tin nhắn trả kết quả bằng 0, 1 hoặc 2.
PDPSTATE = 0: GPRS tốt
PDPSTATE = 1: Thiết bị không kết nối được với Server
PDPSTATE = 2: SIM bị lỗi GPRS, có thể chưa được đăng ký GPRS hoặc đã hết data, hết tiền 
A.12 Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị   GET,LOGIN Tin nhắn trả kết quả bằng 0 hoặc 1.
LOGIN = 0: Thiết bị không kết nối được với Server. Có thể do lỗi GPRS hoặc thiết bị chưa được khai báo trên phần mềm V-tracking
LOGIN = 1: Thiết bị có kết nối với
Server
A.13 Kiểm tra trạng thái của thiết bị   GET,STA Thiết bị ktra các trạng thái
GSM,GPS,GPRS,LOCK,Điện áp ăcquy,LOGIN
A.14 Kiểm tra toàn bộ cấu hình của
thiết bị
 
 
GET,ALL
 
 
 
 
A.15 Kiểm tra tài khoản của thiết bị   GET,TKC Kiểm tra số tiền còn lại trong tài khoản chính
GET,TKKM Kiểm tra tài khoản khuyến mại
A.16 Cấu hình Bật cảnh báo số tiền trong tài khoản sắp hết SET,Mật khẩu,BALSMS=1 GET,BALSMS BALSMS=1: Có tin nhắn cảnh báo khi tiền trong tài khoản của thiết bị sắp hết
Cấu hình Tắt cảnh báo số tiền
trong tài khoản sắp hết

SET,Mật khẩu,BALSMS=0

 

 
 
A.17 Cấu hình mức ngưỡng cảnh báo thiết bị sắp hết tiền SET,Mật khẩu,BAL=Mức tiền GET,BAL Nếu số tiền trong tài khoản xuống dưới mức này thì thiết bị sẽ nhắn tin cảnh báo.
Chỉ có hiệu lực khi BALSMS=1
Ví dụ: SET,123456,BAL=10000
A.18 Khởi động lại thiết bị REBOOT Không có  
A.19 Khôi phục cài đặt gốc FORMAT Không có Lệnh này rất nguy hiểm, sẽ xóa sạch các cấu hình hiện thời của thiết bị.
Thiết bị phải thực hiện kích hoạt và cấu hình lại từ đầu.
B Cấu hình các tính năng chống trộm    
B.1 Bật chế độ tự động chống trộm SET,Mật khẩu,AUTOLOCK=1 
 
GET,AUTOLOCK Tính năng này cho phép thiết bị sau khi đỗ 1 khoảng thời gian sẽ tự động bật
chế độ chống trộm.
Mặc định: sau 3 phút thiết bị sẽ bật
chống trộm.
 
  Tắt chế độ tự động chống trộm
 
SET,Mật khẩu,AUTOLOCK=0 
 

 
 
B.2 Thiết lập thời gian tự động chống trộm SET,Mật 
khẩu,
TIMETOLOCK=thời gian
GET,TIMETOLOCK Là thời gian thiết bị sẽ bật chống trộm khi AUTOLOCK=1.
Thời gian mặc định là 3 phút.
Ví dụ: SET,Mật khẩu,
TIMETOLOCK=3
B.3 Bật tính năng cảnh báo khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIB=1 GET,VIB Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ ko phát cảnh báo khi xe bị rung lắc.
Chế độ mặc định của thiết bị : VIB=1
Tắt tính năng cảnh báo khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIB=0
B.3.1 Bật chế độ báo động qua SMS khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBSMS=1 GET,VIBSMS Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không nhắn tin khi có cảnh báo rung lắc.
Chế độ mặc định: VIBSMS=1
Tắt chế độ báo động qua SMS khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBSMS=0
B.3.2 Bật chế độ báo động qua còi khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBSIREN=1 GET,VIBSIREN Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không hú còi khi có cảnh báo rung lắc.
Chế độ mặc định: VIBSIREN=0
Tắt chế độ báo động qua còi khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBSIREN=0
B.3.3 Bật chế độ báo hiệu bằng đèn xi nhanh khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBLIGHT=1 GET,VIBLIGHT Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không nháy đèn khi có cảnh báo rung lắc
Chế độ mặc định: VIBLIGHT=1
Tắt chế độ báo hiệu bằng đèn xi nhanh khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBLIGHT=0
B.3.4 Bật chế độ báo động bằng cuộc gọi khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBCALL=1 SET,VIBCALL Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không gọi điện cho chủ xe khi có cảnh
  Tắt chế độ báo động bằng cuộc gọi khi xe bị rung lắc SET,Mật khẩu,VIBCALL=0   báo rung lắc.
Chế độ mặc định: VIBCALL=0
B.4 Bật tính năng cảnh báo khi có tác động bật chìa khóa SET,Mật khẩu,ACCALARM=1 GET,ACCALARM Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không cảnh báo khi xe bị tác động bật chìa khóa.
Chế độ mặc định: ACCALARM=1
Tắt tính năng cảnh báo khi có tác động bật chìa khóa SET,Mật khẩu,ACCALARM=0
B.4.1 Bật chế độ cảnh báo bằng tin nhắn khi có tác động bật chìa khóa SET,Mật khẩu,ACCSMS=1 GET,ACCSMS Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không nhắn tin cho chủ xe khi bị tác động bật chìa khóa.
Chế độ mặc định: ACCSMS=1
Tắt chế độ cảnh báo bằng tin nhắn khi có tác động bật chìa khóa SET,Mật khẩu,ACCSMS=0
B.4.2 Bật chế độ cảnh báo bằng cuộc gọi khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCCALL=1 GET,ACCCALL Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không gọi điện cho chủ xe khi bị tác động bật chìa khóa.
Chế độ mặc định: ACCSMS=0
Tắt chế độ cảnh báo bằng cuộc gọi khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCCALL=0
B.4.3 Bật chế độ cảnh báo bằng còi khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCSIREN=1 GET,ACCSIREN Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không hú còi khi bị tác động bật chìa khóa.
Chế độ mặc định: ACCSIREN=1
Tắt chế độ cảnh báo bằng còi khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCSIREN=0
B.4.4 Bật chế độ cảnh báo bằng đèn xi-nhan khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCLIGHT=1 GET,ACCLIGHT Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không nháy đèn khi có cảnh báo can thiệp vào ổ khóa
  Tắt chế độ cảnh báo bằng đèn xi-nhan khi có can thiệp vào ổ khóa SET,Mật khẩu,ACCLIGHT=0   Chế độ mặc định: ACCLIGHT=1
B.5 Bật tính năng cảnh báo khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADALARM=1 GET,RADALARM Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không cảnh báo khi xe di chuyển quá bán kính cho phép.
Bán kính mặc định: 200 mét
Chế độ mặc định: RADALARM=1
Tắt tính năng cảnh báo khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADALARM=0
B.5.1 Bật chế độ báo động bằng SMS khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADSMS=1 GET,RADSMS Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không gửi tin nhắn cảnh báo cho chủ khi xe di chuyển quá bán kính cho phép.
Chế độ mặc định: RADSMS=1
Tắt chế độ báo động bằng SMS khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADSMS=0
B.5.2 Bật chế độ báo động bằng còi khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADSIREN=1 GET,RADSIREN Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không hú còi khi xe di chuyển quá bán kính cho phép.
Chế độ mặc định: RADSIREN=1
Tắt chế độ báo động bằng còi khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADSIREN=0
B.5.3 Bật chế độ báo động bằng đèn xi-nhan khi xe di chuyển quá SET,Mật khẩu,RADLIGHT=1 GET,RADLIGHT Nếu tắt tính năng này thì thiết bị sẽ không nháy đèn khi có cảnh báo khi xe
B.5.4 Cài đặt phạm vi cho phép SET,MK,RAD=100 (100 là KH muốn cài đặt 100m)    
  phạm vi quy định     di chuyển quá phạm vi
Chế độ mặc định: RADLIGHT=1
Tắt chế độ báo động bằng đèn
xi-nhan khi xe di chuyển quá phạm vi quy định
 
  SET,Mật khẩu,RADLIGHT=0    
B.5.4 Bật chế độ báo động bằng cuộc gọi khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADCALL=1 GET,RADCALL Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không gọi điện cho chủ xe khi xe di chuyển quá bán kính cho phép.
Chế độ mặc địn: RADCALL=1
Tắt chế độ báo động bằng cuộc gọi khi xe di chuyển quá phạm vi quy định SET,Mật khẩu,RADCALL=0
B.6 Bật tính năng cảnh báo vượt quá vận tốc giới hạn SET,Mật 
khẩu,SPEEDALARM=1
GET,SPEEDALARM Nếu tắt tính năng này, thiết bị sẽ không cảnh báo cho chủ xe khi xe vượt quá tốc độ giới hạn.
Chế độ mặc định: Hú còi và nhắn tin
Tắt tính năng cảnh báo vượt quá vận tốc giới hạn SET,Mật 
khẩu,SPEEDALARM=0
B.6.1 Cấu hình mức vận tốc giới hạn SET,Mật khẩu,SPEED=Vận tốc GET,SPEED Ví dụ: Nếu cấu hình vận tốc giới hạn là
60 km/h thì SPEED=60
B.6.2 Bật chế độ cảnh báo vượt quá tốc độ qua tiếng còi hú SET,Mật khẩu,SPEEDSIREN=1 GET,SPEEDSIREN Nếu tắt tính năng này, khi vượt quá tốc độ thì thiết bị sẽ không hú còi.
Chế độ mặc định: SPEEDSIREN=1
Tắt chế độ cảnh báo vượt quá tốc độ qua tiếng còi hú SET,Mật khẩu,SPEEDSIREN=0
B.6.3 Bật chế độ cảnh báo vượt quá tốc độ qua tin nhắn SET,Mật khẩu,SPEEDSMS=1 GET,SPEEDSMS
 
Nếu tắt tính năng này, khi vượt quá tốc độ thì thiết bị sẽ không gửi tin nhắn về cho chủ xe.
Tắt chế độ cảnh báo vượt quá
tốc độ qua tin nhắn
SET,Mật khẩu,SPEEDSMS=0 
 
  Chế độ mặc định: SPEEDSMS=1
B.6.4 Bật chế độ cảnh báo vượt quá tốc độ qua cuộc gọi SET,Mật khẩu,SPEEDCALL=1 GET,SPEEDCALL Nếu tắt tính năng này, khi vượt quá tốc độ thì thiết bị sẽ không gọi điện lại cho chủ xe.
Chế độ mặc định: SPEEDCALL=0
Tắt chế độ cảnh báo vượt quá tốc độ qua cuộc gọi SET,Mật khẩu,SPEEDCALL=0
C Cấu hình về Pin và chế độ ngủ đông    
C.1 Cấu hình mức điện áp cảnh báo Ăc-quy yếu SET,Mật khẩu,VINSMS=1,VINLBV=Giá 
trị điện áp
GET,VINSMS,VINLBV VINSMS=1 tức là cho phép gửi tin nhắn cảnh báo ăc-quy yếu.
“Giá trị điện áp” là mức điện áp mà nếu Ăc-quy tụt xuống dưới mức đó thì thiết bị sẽ gửi tin nhắn cảnh báo.
Giá trị mặc định: VINLBV=12
C.2 Kiểm tra điện áp ăc-quy hiện tại của thiết bị   GET,VIN  
C.3 Cấu hình thời gian thiết bị đi vào chế độ ngủ đông SET,Mật khẩu,SLEEP=1,VIESLEEPT=th ời gian 1,SLEEPT=thời gian 1,SLEEPTIME=thời gian 2 GET,VIESLEEPT,SLEEPT,
SLEEPTIME
SLEEP=1: tức là thiết bị có chế độ ngủ đông.
“Thời gian 1” là khoảng thời gian đó sau khi xe đỗ thì thiết bị sẽ ngủ đông. Đơn vị là phút
“Thời gian 2” là khoảng thời gian thiết bị sẽ ngủ lại nếu bị “thức giấc” giữa chừng do cảnh báo rung. Đơn vị là phút Thông số mặc đinh:
-          SLEEP=1,VIESLEEPT=1440,SLE
EPT=1440,SLEEPTIME=30
Có thể cấu hình lại như sau:
-          SLEEP=1,VIESLEEPT=90,SLEEP
T=90,SLEEPTIME=10
       
C.4 Lệnh điều khiển thiết bị lập tức ngủ sâu DEEPSLEEP   Nếu nhắn lệnh này, thiết bị sẽ lập tức ngủ sâu mà không cần phải chờ đến lúc điện áp ăc-quy tụt xuống 12V.
Chỉ đánh thức được thiết bị thoát khỏi chế độ DEEPSLEEP bằng cách mở khóa xe.

Mọi chi tiết liên hệ hotline 0961000178 . Website https://dinhviviettel.com/

BÀI VIẾT KHÁC

 • LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL TẠI Q2 LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL TẠI Q2
  Lắp định vị xe máy Viettel tại Q2 Lắp đặt định vị xe máy Viettel ở tại Q2 Lắp định vị xe máy Viettel tại quận 2 Lắp đặt định vị xe máy của Viettel ỏ tại Q2
 • LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL QUẬN 1 LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL QUẬN 1
  Lắp định vị xe máy Viettel quận 1 Lắp định vị xe máy của Viettel ở quận 1 Lắp định vị xe máy của Viettel tại Q1 Lắp định vị xe máy của Viettel ở Q1
 • TỔNG ĐÀI LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL TỔNG ĐÀI LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL
  Tổng đài lắp định vị xe máy Viettel Tổng đài lắp đặt định vị xe máy smartmotor của Viettel Tổng đài gắn định vị xe máy Viettel tại nhà lắp định vị tại nhà
 • TỔNG ĐÀI BÁO HỎNG ĐỊNH VỊ VIETTEL TỔNG ĐÀI BÁO HỎNG ĐỊNH VỊ VIETTEL
  Tổng đài báo hỏng định vị chống trộm xe máy của Viettel tổng đài sửa chữa định vị Viettel Tổng đài báo sự cố định vị chống trộm smartmotor của Viettel
 • SMARTMOTOR W1 W2 W3 X1 VIETTEL SMARTMOTOR W1 W2 W3 X1 VIETTEL
  Smartmotor của Viettel có các mã thiết bị smartmotor w1 smartmotor w2 smartmotor w3 smartmotor X1 là các dòng sản phẩm định vị chống trộm của Viettel
 • LẮP SMART MOTOR VIETTEL LẮP SMART MOTOR VIETTEL
  Lắp smart motor viettel Lắp smartmotor viettel Lắp smart motor của viettel Lắp smartmotor của viettel Lắp đặt smart motor viettel gắn smart motor viettel
 • LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL GIÁ RẺ LẮP ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL GIÁ RẺ
  Lắp định vị xe máy viettel giá rẻ lắp định vị xe máy giá rẻ của viettel lắp định vị xe máy dấu kín của viettel lắp định vị xe máy của viettel giá rẻ
 • TỔNG ĐÀI BÁO HỎNG SMARTMOTOR VIETTEL TỔNG ĐÀI BÁO HỎNG SMARTMOTOR VIETTEL
  Tổng đài báo hỏng smartmotor của Viettel tổng đài báo hỏng smartmotor của Viettel tổng đài báo hỏng smart motor Viettel tổng đài sửa chữa định vị của Viettel
 • GẮN ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL GẮN ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL
  Gắn định vị xe máy của Viettel gắn định vị xe máy viettel gắn định vị viettel gắn chống trộm xe máy của viettel gắn định vị chống trộm xe máy của Viettel
 • LẮP ĐỊNH VỊ VIETTEL LẮP ĐỊNH VỊ VIETTEL
  Lắp định vị viettel lắp đặt định vị viettel lắp định vị xe máy của viettel lắp đặt định vị xe máy của Viettel gắn định vị viettel gắn định vị xe máy viettel
 • TỔNG ĐÀI SMARTMOTOR VIETTEL TỔNG ĐÀI SMARTMOTOR VIETTEL
  Tổng đài smartmotor của Viettel tiếp nhận khiếu nại bảo hành sửa chữa tổng đài lắp mới bảo trì bảo hành thay sim các loại thiết bị smart motor của Viettel
 • ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL ĐỊNH VỊ XE MÁY VIETTEL
  Định vị xe máy Viettel là loại định vị vệ tinh GPS kết hợp thêm chức năng chống trộm xe bằng chống mở ổ khóa xe tắt máy từ xa khi bị cướp smartmotor Viettel
 • THAY SIM SMARTMOTOR VIETTEL CHÍNH CHỦ THAY SIM SMARTMOTOR VIETTEL CHÍNH CHỦ
  thay sim smartmotor viettel chính chủ thay sim smart motor viettel chính chủ thay sim chính chủ viettel của smartmotor thay sim viettel chính chủ của định vị
 • SMARTMOTOR W1 W2 W3 X1 VIETTEL SMARTMOTOR W1 W2 W3 X1 VIETTEL
  Định vị chống trộm xe máy Viettel đang cung cấp các mã thiết bị smartmotor W1 smartmotor W2 smartmotor W3 smartmotor X1 là loại định vị mới nhất của Viettel
 • ĐỊNH VỊ VIETTEL HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐỊNH VỊ VIETTEL HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
  Định vị Viettel hoạt động bằng cách truyền dữ liệu vị trí GPS từ sóng vệ tinh từ thiết bị về sever chúng ta coi được vị trí xe trên ap phần mềm được lưu ở sever
 • THÁO GỠ DÒ TÌM ĐỊNH VỊ TRÊN XE THÁO GỠ DÒ TÌM ĐỊNH VỊ TRÊN XE
  Tháo định vị ô tô tháo định vị xe máy gõ định vị oto gỡ định vị xe máy trên xe dò tìm định vị trên xe ô tô dò tìm định vị trên xe máy tháo gõ định vị trên xe
 • SMARTMOTOR VIETTEL - KHẮC TINH CỦA " ĐẠO CHÍCH XE MÁY" SMARTMOTOR VIETTEL - KHẮC TINH CỦA " ĐẠO CHÍCH XE MÁY"
  Smartmotor của Viettel là khắc tinh của đạo chích luôn đi trộm cắp xe máy smartmotor định vị chính xác chống trộm an tòa chống bẻ khóa lần theo tội phạm
 • TRẢI NGHIỆM SMARTMOTOR W2 4G CỦA VIETTEL TRẢI NGHIỆM SMARTMOTOR W2 4G CỦA VIETTEL
  Smart Motor Viettel Khóa chống trộm định vị xe máy là loại thiết bị định vị 2 trong 1 tốt nhất hiện nay vừa định vị vừa chống trộm có tắt máy từ xa

Giới thiệu

Thiết vị định vị Viettel Smart Motor Smart Motor là dịch vụ giám sát và chống trộm xe máy thông minh thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Dịch vụ cho phép điều khiển xe máy bằng điện thoại với nhiều tiện ích như theo dõi vị trí xe, bảo vệ chống trộm, tắt máy...

Câu hỏi thường gặp

 • Ưu điểm Smart Motor là gì?
  Dịch vụ cung cấp đầy đủ các tính năng bảo vệ xe để chống mất cắp trong mọi trường hợp:
  - Theo dõi được vị trí hiện tại và hành trình di chuyển của xe.
  - Báo động và cảnh báo cho chủ xe khi bật chìa khóa trái phép, khi xe bị rung lắc hoặc bị dắt đi.
  - Khóa xe hoàn toàn khi bật chế độ trống trộm: Kẻ gian không thể nổ máy xe ngay cả khi có đúng chìa khóa xe.
  Điều khiển qua điện thoại: Với nhiều tiện ích cho người sử dụng xe máy như:
  - Tắt máy xe từ xa thông qua điện thoại di động chỉ bằng 1 cuộc điện thoại hoặc 1 tin nhắn hoặc 1 click trên App.
  - Có ứng dụng cho dành cho smartphone.
 • Thiết bị được lắp vào vị trí nào của xe?
  Thông thường vị trí tốt nhất nhà cung cấp sẽ lựa chọn để lắp cho khách hàng là vị trí mặt nạ trước của xe.
  Vị trí sẽ làm giảm hiệu quả của thiết bị là: đèn sau, cốp trước xe, hộc đựng đồ
  Vị trí sóng kém nhất và dễ hư hỏng nhất là: chắn bùn, sàn xe, lốc máy,..
 • Thiết bị khi được lắp vào xe có kín đáo và an toàn cho xe hay không?
  Rất kín đáo, bạn hoàn toàn không nhìn thấy thiết bị.
  Thiết bị tuyệt đối an toàn và không gây ảnh hưởng gì đến chiếc xe của bạn.
 • Khi lắp thiết bị vào thì xe của tôi có cháy nổ không?
  - Xe của quý khách không có ảnh hưởng gì, vì khi lắp thiết bị vào không làm thay thế, đảo lộn hay cắt bỏ bất cứ thành phần gì của chiếc xe. Thiết bị chỉ cần nguồn nuôi và nhận biết trạng thái tắt mở máy, không thực hiện điều khiển hoạt động của xe nên xe của quý khách hàng sẽ không có rủi ro bị ảnh hưởng, hay hư hỏng, chập cháy.
  - Thiết bị được chế tạo từ các linh kiện điện tử, có công suất rất bé do vậy trong các trường hợp chập, cháy, linh kiện sẽ bị hỏng và thiết bị sẽ ngừng hoạt động nên không gây ảnh hưởng ngược tới xe. Tuy nhiên, cần đảm bảo khi lắp đặt các dây tín hiệu phải được bọc băng dính cách điện hoặc hàn cẩn thận, nếu dây còn dài phải bó lại gọn gàng.
  - Thiết bị đã được kiểm tra nhiều lần trước khi đưa ra thị trường
 • Thiết bị có ảnh hưởng tới acquy không? Thời gian chờ là bao nhiêu?
  Ăc-quy xe máy chủ yếu sử dụng loại 5,5 Ah. Thiết bị chống trộm xe máy Smart Motor có dòng tiêu thụ trung bình vào khoảng 10 – 20 mA.
  Với dòng điện như trên thì nếu xe hoạt động hàng ngày sẽ không ảnh hưởng j đến Ăc-quy của xe, vì trong quá trình xe chạy, Ăc-quy sẽ được sạc lại phần năng lượng đã tiêu hao.
  Trong trường hợp xe lâu ngày không hoạt động, thiết bị có thể duy trì hoạt động được tối thiểu là 1 – 2 tuần hoặc có thể lâu hơn, tùy vào trạng thái ăc-quy của khách hàng đang tốt hay đã yếu.
 • Tôi muốn giám sát xe thì bằng cách nào?
  Sử dụng tin nhắn hoặc gọi điện đến số điện thoại trên thiết bị đã gắn trong xe.
  Sử dụng những ứng dụng cài trên chiếc điện thoại smart phone/ tablet
  Truy cập vào website http://smartmotor.vn/ qua điện thoại/tablet/máy tính có kết nối internet…
 • Nếu tôi không có smart phone, tôi có đăng ký sử dụng dịch vụ được không?
  Có. Khách hàng chỉ cần có điện thoại bao gồm chức năng nghe gọi thông thường vẫn sử dụng được dịch vụ. Do điện thoại của khách hàng và số điện thoại của xe có thể kết nối với nhau qua tin nhắn hoặc gọi điện.
 • Có thể quan sát phương tiện trên máy vi tính không?
  Có. Bạn có thể đăng kí giám sát thiết bị qua chiếc máy vi tính. Sau khi nhân viên bán hàng tạo Acc cho bạn trên hệ thống của nhà mạng viettel. Nhân viên sẽ cung cấp cho bạn tài khoản và mật khẩu mặc định cho bạn. Sau đó khách hàng chỉ cần đang nhập bằng tài khoản đó vào liên kết http://smartmotor.vn là bạn hoàn toàn có thể theo dõi được hành trình đi của chiếc xe bạn yêu quý.
Định vị viettel 0961000178
0961000178
Định vị viettel Số 285 Cách mạng tháng 8. Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây